Slikstoornis (dysfagie) of dementie

Slikstoornis (dysfagie) of dementie

Er is sprake van een slikstoornis, ofwel dysfagie, als de patiënt moeite heeft met slikken, met het risico dat eten of drinken in de luchtwegen terecht komt.

Bij dementie komen slikstoornissen ook vaak voor, en in hoge mate in combinatie met het niet herkennen of niet zelfstandig kunnen hanteren van eten en drinken, waardoor cliënten ondervoed kunnen raken.

Evibra levert producten met een aangepaste homogene consistentie in de IDDSI levels. De meesten zijn ook rijk aan proteïnen en calorieën om het risico van ondervoeding tegen te gaan.

Klachten bij het slikken of kauwen komen veel voor in vele aandoeningen, zoals neurodegeneratieve ziekten, post-CVA, keel-neus-oor aandoeningen of bij verlies van spierkracht of een verzwakt gebit door ouderdom. De gevolgen kunnen ernstig zijn: ondervoeding, uitdroging, gevolgen van verslikking (pneumonie bij inademen, verzwakte ademhalingsfunctie). 

 

Slikstoornissen komen in verschillende mate voor. Er zijn cijfers bekend waaruit blijkt dat 25% van de 65-plussers al een bepaalde vorm van slikproblemen ondervindt. De ernstigste vormen  komen voor in met name de verpleeghuizen voor mensen met een hersenaandoening, dementie en in de verzorgingshuizen voor ouderen.

Naarmate men ouder wordt, neemt over het algemeen de slikreflex af en is aanpassing nodig om veilig te kunnen eten en drinken.

Slikproblemen komen voor bij meer dan de helft van de patiënten met een hersenbloeding en bij meer dan 80% van de mensen met Alzheimer of een andere neurodegeneratieve aandoening. De ernst varieert van matig ongemak tot onmogelijk kunnen slikken.

De levels van slikproblemen zijn recentelijk goed omschreven in de zogenaamde internationale IDDSI standaard. Zo weten verzorgenden goed welke voeding en drank geschikt is.

Meer informatie vinden over stikstoornissen bij volwassenen? 

Raadpleeg de website van logopedie.nl

Of raadpleeg de richtlijn Orofaryngeale dysfagie

Mensen met dementie of Alzheimer kunnen vaak een beweging of een reeks bewegingen niet uitvoeren als gevolg van de neurologische aandoening. Dit wordt ook wel ‘dyspraxie’ genoemd. Bij eten en drinken kan dyspraxie een beperking zijn op een voldoende inname van voedingsmiddelen en vocht. Bij de mensen komt het ook vaak voor dat de voeding niet goed herkend wordt. Zowel visueel, maar ook de geur, kleur en de smaak zijn van groot belang voor het goed herkennen en de daarmee samenhangende blijvende inname van het eten en drinken. Tevens zien we ook slikstoornis of dysfagie bij dementie.

 

Evibra komt met de Nutrisens producten tegemoet aan dergelijke vormen van dyspraxie, met zeer gevarieerde producten in verschillende consistenties en verpakkingsvormen. Ook bij een motorische handicap, zwakte en visuele beperkingen kunnen onze producten uitkomst bieden. Zo bestaat er een oplossing voor elke persoon om moeilijkheden bij het zelfstandig eten en drinken op te lossen, om zo de functionele vaardigheden en de zin om te eten en te drinken te behouden.

Meer weten over eet- en drinkproblematiek bij dementie?

Raadpleeg de website van 
dementie.nl over slikproblemen 
Raadpleeg de website van logopedie.nl over dementie

 

Een behandeling van een slikstoornis vereist een multidisciplinaire aanpak: diagnose door een arts, dieetvereisten door een logopedist en diëtist, spraaktherapie en/of fysiotherapie. Een gestandaardiseerde benadering met erkende criteria helpt de behandelaar een aangepaste voeding en hydratatie te adviseren.

 

De IDDSI (International Dysphagia Diet Standardization Initiative) heeft deze internationale standaard ontwikkeld voor voedingsmiddelen met gewijzigde consistenties en aangedikte vloeistoffen die mensen met een slikstoornis (dysfagie) veilig kunnen gebruiken. In het volgende kopje staat het internationaal gehanteerde diagram afgebeeld. Dit structurendiagram heeft 8 levels (van 0-7)

 

Nutrisens heeft haar producten speciaal op basis van deze IDDSI standaard ontwikkeld, als antwoord op de verscheidene levels van slikstoornissen. Onze producten worden continue gecontroleerd overeenkomstig de IDDSI richtlijn.

Nutrisens is uit een eenvoudig idee ontstaan: voedzaam eten en drinken aanbieden wat ook lekker is. Elke dag willen we onze cliënten maximaal plezier op hun bord brengen. Nutrisens ziet het als hun taak om smakelijke, voedzame producten te bedenken, produceren en distribueren. Van origine uit Frankrijk, met haar verfijnde keuken, zijn zij al 20 jaar lang leverancier aan een breed scala van instellingen binnen de gezondheidszorg. Hun teams van diëtisten, logopedisten, voedingstechnologen, Research & Development en adviseurs zetten zich in, dag in dag uit, om u te helpen een goede maaltijd aan cliënten te kunnen bieden.

Nutrisens heeft een ruim aanbod binnen de volgende categorieën:

 

BIJ SLIKSTOORNIS

  • Verse gerechten
  • Diepvriesgerechten
  • Dranken en verdikkingsmiddelen
  • Houdbare voeding

BIJ DEMENTIE

  • Verse gerechten, met de hand te eten (fingerfood)
  • Houdbare producten welke eenvoudig hanteerbaar zijn

Je hebt de garantie van de juiste en veilige consistentie
     Om slikproblemen te voorkomen.


Voldoende voedingswaarde per maaltijd bij beperkt volume en juiste consistentie
     Om te helpen ondervoeding, kostbare bijvoeding en doorliggen te voorkomen.


Gevarieerde verse maaltijden
     Per consistentie is er een ruim aanbod, om smaakvermoeidheid te voorkomen.
     en daarmee de kans te vergroten dat de berekende en aangeboden voedingswaarde door de cliënt ingenomen wordt.


Veiligheid voor iedereen
     Natuurlijk vindt de bereiding van de maaltijden plaats volgens de wet- en regelgeving conform HACCP-systematiek en ISO 22000.


Een goede bijdrage aan de dagelijkse eiwitbehoefte
     Er is speciaal gelet op voldoende eiwit in de voeding, om het risico op ondervoeding te verlagen


Bespaar voeding en kosten
     Afgepaste porties voorkomen het weggooien van eten bij het koken, of na het slechts ten dele nuttigen van de maaltijd.

Schuiven naar boven