Dialyse voor mensen met nierfalen

Dialyse voor mensen met nierfalen

In Nederland zijn ongeveer 6.500 mensen afhankelijk van dialyse, al dan niet in afwachting van niertransplantatie. Evibra heeft een innovatief hulpmiddel om dialyse thuis gemakkelijker te maken.

Welke soorten dialyse zijn er?

Bij dialyse wordt het bloed van een persoon via een kunstmatige route gezuiverd. Hiermee wordt de functie van de nieren voor een deel overgenomen, omdat de nieren nog onvoldoende zuiveringscapaciteit hebben.


Er zijn vele oorzaken voor nierfalen bekend, en de meest voorkomende zijn hoge bloeddruk of diabetes.
De nefroloog (specialist in nieraandoeningen) bepaalt in samenspraak met de patiënt wanneer met dialyse wordt begonnen en op welke manier.


Er zijn twee verschillende manieren om te dialyseren: Via buikspoeling en dat noemen we peritoneale dialyse ofwel PD, wat gedurende de nacht met een machine kan lopen (APD, ‘Automatische PD’) of overdag (CAPD, ‘Continue Ambulante PD’). De andere manier is via een kunstnier en deze wijze noemen we hemodialyse of ook wel HD.

Wat is peritoneale (via buikvlies) dialyse?

Bij peritoneale dialyse wordt het bloed gezuiverd door een speciaal hiervoor ontwikkelde vloeistof in de buikholte te laten lopen.

 

Via het buikvlies (het peritoneum) vindt dan uitwisseling van de afvalstoffen plaats vanuit het bloed naar de vloeistof. Door de vloeistof weer uit de buikholte te laten lopen worden de afvalstoffen afgevoerd uit het lichaam.

 

Deze vorm van dialyse vindt in het algemeen in de thuisomgeving plaats en kan uitgevoerd worden door de patiënt zelf, na oefening onder begeleiding van een dialyse verpleegkundige, of met ondersteuning van de thuiszorg.

Wat is hemodialyse?

Met hemodialyse wordt het bloed omgeleid buiten het lichaam en na het passeren van een kunstnier weer terug naar de bloedbaan geleid. De kunstnier dient dan als filter voor het verwijderen van de afvalstoffen uit het bloed.


Deze manier vindt meestal plaats in het ziekenhuis of in een speciaal daartoe ingericht dialysecentrum en wordt uitgevoerd door de dialyseverpleegkundige en onder toezicht van de nefroloog. Deze vorm heet dan centrumdialyse, maar wordt ook thuis aangeboden.

Peritoneale dialyse en daarmee samenhangende voorzorgsmaatregelen

Aan het starten van peritoneale dialyse gaat altijd een kleine operatie vooraf. Hiermee wordt een katheter geplaatst voor een doorgang naar de buikholte. Via deze katheter worden de vloeistoffen aan- en afgevoerd.


Deze continue verbinding kan buiten de dialyse om worden afgesloten door de patiënt zelf. Voor het uitvoeren van de dialyse worden zakken met vloeistof gekoppeld aan de katheter en na afloop worden deze weer afgekoppeld.


Hierbij moeten de nodige hygiëne maatregelen genomen worden, zoals het goed handenwassen en desinfecteren en het schoonmaken van de werkplek. Hiervoor wordt eerst geoefend in het ziekenhuis.


Hoewel het aan- en afkoppelen een vrij eenvoudige handeling is, kiest niet iedereen voor deze manier van dialyse als deze wordt aangeboden door het behandelend team. Om de uitvoering van het aan- en afkoppelen goed uit te voeren en om de juiste volgorde aan te houden komt vaak over als ingewikkeld.


Het PeriSafe® systeem is een geheel nieuw hulpmiddel om de uitvoering gemakkelijk en veilig uit te voeren. Bij gebruik ervan moet hygiënisch worden gewerkt, maar de koppelingen worden door het apparaat veilig en in de juiste volgorde gemaakt. Deze innovatie maakt peritoneale dialyse voor meer mensen toegankelijk.

Bij welke dialyse helpt Evibra?

Evibra levert een medisch hulpmiddel om mensen te helpen bij peritoneale dialyse.

Zo kunnen meer mensen van deze vorm van thuisdialyse gebruik maken en vaak ook langer zelfstandig blijven uitvoeren.


Het grote voordeel is ook dat je veilig thuis geholpen wordt én niet hoeft te gaan reizen van en naar ziekenhuizen of speciale centra.

 

Het PeriSafe® is een innovatief apparaat wat helpt bij peritoneale dialyse

Met PeriSafe® kunnen de twee belangrijkste complicaties van peritoneale dialyse (PD) worden aangepakt: de complexiteit van de handelingen en het risico op infectie.

PeriSafe® koppelt de transfer-set met de lijnen-set die allebei bij de PD therapie horen, binnenin een beschermend ‘kastje’. Een handmatig contact met de open transferset is niet langer nodig en de handmatige bediening van klemmen en het breken van het breekpijpje wordt vervangen door slechts een druk op de knop.

Ontworpen door de ogen van de patiënt

Het apparaat is vanaf het begin getest door echte PD-patiënten. Peripal® heeft gebruik gemaakt van de innovatieve ‘eye tracking methode’ en ontwerpprogramma’s gericht op de gebruiksvriendelijkheid.

Op deze manier is ervoor gezorgd dat het apparaat voldoet aan de behoefte van gebruikers.

Wat kan PERISAFE® betekenen?

Een dagelijks hulpje bij thuisdialyse

Door de gestandaardiseerde procedure wordt de therapie intuïtiever en kan mogelijk twijfels van de patiënt wegnemen.

 

Een zelfverzekerde start

PeriSafe® kan patiënten helpen om snel vertrouwd te raken met de handelingen van de PD therapie. Dit kan het vertrouwen van de patiënt om veilig te handelen vergroten.

 

Comfort voor mantelzorgers

Door de complexiteit van de therapie te verlagen, kan PeriSafe® ook mantelzorgers helpen om hun dagelijkse ondersteunende taken te vergemakkelijken.

 

Eenvoudig te leren

Met de standaardisatie en de vereenvoudigde handelingen is de therapie eenvoudig te leren en kan de trainingstijd bekorten voor de patiënt, mantelzorgers en verpleegkundigen.

Nierstichting en patiëntenvereniging

Nierstichting
Adres: Groot Hertoginnelaan 34, 1405 EE Bussum
Website: www.nierstichting.nl
Telefoon: 035-697 80 00
E-mail: info@nierstichting.nl

Nierpatiënten Vereniging Nederland (NVN)
Adres: Groot Hertoginnelaan 34, 1405 EE Bussum
Website: www.nvn.nl
Telefoon: 035 – 691 21 28
E-mail: secretariaat@nvn.nl

Schuiven naar boven

De NCFS (Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting organiseert jaarlijks een CF-symposium en vanuit
Evibra Healthcare ondersteunen we dit symposium.

 

Nederlands CF Symposium 15 april 2023  in Vinkeveen

Het jaarlijkse symposium is bedoeld voor professionals uit de zorg voor of onderzoek naar taaislijmziekte.
Dit jaar is het thema:

                    ‘CF is meer dan een longziekte’ 

Een perfect thema van deze nascholingsdag voor CF-zorgverleners. Vanuit Evibra Healthcare zijn we aanwezig met informatie over Multivitaminen van MVW. De informatie wordt gedeeld met zorgverleners én ze kunnen gelijk zelf proeven. Perfect vanwege de neutrale smaak, dat wordt zeer gewaardeerd door de patiënten.

Meer weten over MVW? Kijk dan op www.cfvitamines.eu of www.evibra.eu of bel Bert Steenhuizen onze productspecialist +31 6 44 37 66  90 b.steenhuizen@evibra.eu.